Něco o naší škole

                                         HISTORIE ŠKOLY

Budova školy byla vystavěna jako přízemní v roce 1879. Na poschodí byla zvýšena roku
1899. Zpočátku jednotřídní škola byla v srpnu roku 1880 rozšířena na dvoutřídní a roku 1884 pak na trojtřídní.
Před 1. světovou válkou se učilo ve čtyřech třídách. Od září 1914 se v důsledku války
redukovala výuka ve škole do dvou tříd s 237 žáky. Tento stav trval až do konce 1. světové války.
Ve školním roce 1928 se vyučovalo již v pěti třídách. Až do roku 1945 měla škola pouze pět tříd, i když se vyučovalo od prvního do osmého ročníku.To umožňovalo jednak využití místnosti v nově postavené budově obecního úřadu a později i využití zrušeného bytu řídícího učitele.
Před čelní zdí školy byla do roku 1951 zahrádka, v níž rostly keře bezu a pnula se vinná réva. Také zde podle pověsti byly chovány želvy, odtud naše logo školy.

Charakteristika školy a její zaměření

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.